Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar B 2024

Je mag altijd weer opnieuw beginnen!

zondag 31 maart 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Het lege graf

Vandaag is de paastijd aangebroken. De liturgische kleur verandert van paars, de kleur van de inkeer, naar wit, de kleur van het feest en de blijdschap. Dit wit gaat vaak gepaard met veel gouden glitters. In deze periode van zeven weken, die eindigt met Pinksteren lezen we niet uit het Oude Testament maar is de eerste lezing genomen uit het boek Handelingen van de Apostelen.

Het lege graf

graf leeg2Vandaag horen we hoe Maria Magdalena op zondagochtend vroeg naar het graf gaat. Waarom ze gaat, wordt door Johannes niet beschreven. Gaat ze om Jezus te balsemen, zoals er bij andere evangelisten staat beschreven, of gaat ze om te rouwen om iemand die haar lief is? Jezus is begraven in een rotsgraf. Vanzelfsprekend is dat niet, in de tijd van het Nieuwe Testament werden arme mensen meestal in de grond begraven onder een hoop stenen en rijkere mensen in een rotsgraf. Hoe Jezus in dit graf voor een rijk mens terecht komt vertelt het Evangelie ons ook: twee vooraanstaande mannen ontfermen zich over het lichaam van Jezus en leggen Hem neer in een graf dat dichtbij is, omdat het bijna sabbat is. Maria Magdalena komt bij dit graf aan en vindt het geopend. Ze haalt er twee andere, belangrijke leerlingen bij om dit nader te onderzoeken.
Ze vinden niets dan windsels, omhulsels, buitenkant. Jezus zelf is verdwenen. Toch helpt deze buitenkant hen, ieder in zijn of haar eigen tempo, Johannes het eerste, om tot geloof te komen dat Jezus is opgestaan uit de dood. De evangelist vertelt dit alles heel subtiel door te spelen met het woordje ‘zien.’ Al vertellend worden we langzaam begeleidt van ‘zien’ met onze ogen tot ‘zien’ met ons hart. Om dit goed mee te maken moet je eigenlijk even verder lezen om ook de ontmoeting van Maria Magdalena met de ‘tuinman’ mee te nemen.

Hoewel er veel afbeeldingen van zijn, staat in geen van de Evangeliën iets beschreven over de wijze waarop Jezus is opgestaan uit de dood. Het blijft een mysterie, een geheim. Er zijn engelen die het goede nieuws over de opstanding vertellen en soms gaat hun verschijning gepaard met donder en bliksem, maar er zijn geen getuigen van de opstanding zelf.
We moeten het doen met verhalen over de ontmoetingen van Jezus met de vrouwen en de leerlingen.

Pasen en Pesach

Jezus sterft vlak voor het grootste Joodse feest Pesach, waarin de Joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte vieren. Hij sterft dus vlak voor een bevrijdingsfeest en aangezien het lege graf ontdekt wordt op de vroege ochtend na dat feest, ligt het voor de hand om er vanuit te gaan dat zijn Verrijzenis plaats vond op dit bevrijdingsfeest. Ook voor Christenen is Pasen een bevrijdingsfeest. We worden bevrijd van de macht van de dood, onze grootste vijand. Een vijand die wij mensen, zo wordt ons in het boek Genesis verteld, zelf ontketend hebben en die nu weer gebracht is onder de invloed van God, die voor ons mensen het Leven wil.

 

Artikelen in dit thema Pasen jaar B 2024