Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar B

Wie is Jezus voor jou?

zondag 14 januari 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Lam Gods

lam gods. jan van eyck1532Zie het Lam van God; de heilige Geest die als een duif op Jezus neerdaalt; Petrus is de rots op wie Jezus en Zijn Vader de kerk zullen bouwen. Het zijn moeilijke, aan kinderen bijna niet uit te leggen beelden. Toch moeten zij ook klinken voor kinderen, want deze uitdrukkingen zijn essentieel voor het Christendom. Zij leiden ons binnen in de taal van de Bijbel en daarmee in de taal waarin wij ons geloof voelbaar maken en tot uiting brengen.

De eerste volgelingen
Het is het begin van het jaar en na de geboorte van de Langverwachte, is alles anders. Op deze zondag lezen wij het begin van het Johannesevangelie. Niet helemaal aan het begin. Dat hoorden wij op eerste kerstdag: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God’. “Een diepgaand gedicht dat je een inkijk geeft in het hart en de ziel van God”, zegt Erik Borgman. Dat gedicht is hoog in de hemel, meteen daarna komen we laag bij de grond uit: ‘Ga mee om te zien waar Ik mij ophoudt’, zegt Jezus het Evangelie van vandaag. Andreas en zijn broer Simon geloofden in Hem en zijn Hem gevolgd nadat ze hadden gezien waar Hij verblijf hield.

Zie het Lam Gods
Johannes noemt Jezus het Lam van God. Het gaat hier om een offerlam: Jezus zal als een lam naar de slachtplaats geleid worden. Met deze uitdrukking verwijst Johannes al meteen naar het einde van de weg van Jezus, wanneer Hij, de Redder van de wereld, als een Lam geofferd zal worden aan het kruis.
Het beeld van het Lam brengt ons terug naar het verhaal van Abraham die bereid is zijn zoon Isaak te offeren omdat God dat van hem vraagt (Genesis 22). Abraham gehoorzaamt God. Hij is niet bereid om God ook maar iets te onthouden, zelfs niet zijn geliefde zoon. Dit was een test voor Abraham en een getuigenis voor de wereld. Op weg naar het altaar vraagt Isaak zijn vader: "We hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?" Abraham antwoordde met een profetische voorspelling: "God zal Zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.” Deze uitspraak van Abraham wijst vooruit naar de kruisdood van Jezus, het offer van het Lam Gods.

lammeren offerfeestDe Koran, het heilige boek van de Islam, kent dit verhaal ook. Abraham heet daar Ibrahim en volgens de Koran gaat het om de andere zoon van Abraham, Ismaël. Het is te vinden in de soerah Saffat (37), vers 100-107. Het is het verhaal dat ten oorsprong ligt aan het Offerfeest (Eid al-Adha; ook wel het Schapenfeest of het Feest van Abraham), in 2018 van 21 tot 25 augustus. In de Islam is dit het belangrijkste feest. Daarmee is het offeren van dieren binnen de Islam, meer dan in het Christendom, een levend begrip gebleven.
De verlegenheid die christenen hebben om over ‘het Lam Gods’ te spreken is bij hen niet aanwezig. Toch komt het speken over het Lam Gods wekelijks terug in de Eucharistie: ‘Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld’.

 

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar B