Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar B

Wie is Jezus voor jou?

zondag 14 januari 2024

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Maak van tevoren een wegwijzer waarop staat: Jezus. Zet op de andere kant: Lam van God, of plak er de afbeelding die bij de Opening gebruikt wordt op de wegwijzer.

johannes grünewaldVraag aan de kinderen wie Jezus voor Johannes is. Johannes geeft Jezus een bepaalde naam. (Lam van God)
Leg de link met de afbeelding van de wegwijzer. Johannes wijst naar Jezus. Johannes is daarmee een wegwijzer naar Jezus, maar ook naar een bepaalde rol van Jezus, namelijk Jezus als de Messias, als de redder van de mensen, als het Lam van God.

Vraag daarna aan de kinderen; wie is Jezus voor jou?
Laat hen dit zelf in hun eigen woorden vertellen.
Eventueel kunt u van tevoren zelf vertellen wie Jezus voor u is, of een aantal voorbeelden noemen. Denk aan Jezus als redder, als kracht, als vriend, als Lam van God, als voorbeeld, oneindig en toch dichtbij; mens en ook God; vertrouwenspersoon, altijd dicht bij je, maatje, enzovoort.

Laat de kinderen vrijuit vertellen. Vertel hen dan dat Johannes de weg wees naar Jezus, maar dat Jezus voor de mensen van nu ook een wegwijzer is.
Laat de kinderen de woorden en beelden die ze zelf verteld hebben op hun eigen wegwijzer zetten. Ze kunnen dat schrijven, of misschien ook wel een tekening hiervan maken. Hiermee ontdekken zij welke rol Jezus in het leven kan spelen. (Zie voor de wegwijzers bij Extra's)

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar B