Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar B

Wie is Jezus voor jou?

zondag 14 januari 2024

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 1,35-42

De evangelielezing van vandaag is Johannes 1,35-42. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Johannes wijst de weg naar Jezus
Terwijl Johannes mensen doopte aan de oever van de Jordaan vertelde hij verhalen over God aan de mensen die bij hem kwamen. Zo vertelde hij ook over Jezus en dat die heel bijzonder was. “Ik doop jullie met water”, zei Johannes, “maar Jezus zal de mensen dopen met de heilige Geest. Want Hij is de Zoon van God!”.
De leerlingen van Johannes snapten het niet helemaal maar ze werden wel nieuwsgierig.
zie het lam godsDe volgende dag stond Johannes met twee leerlingen te praten, toen Jezus voorbij kwam. Johannes wees naar Jezus en zei: “Kijk, het Lam van God”. Toen die leerlingen dat hoorden gingen zij achter Jezus aan. Jezus draaide zich om toen hij zag dat de leerlingen met Hem meeliepen en zei: “Wat willen jullie?” “Wij willen weten waar U logeert, Rabbi” (dat betekent Meester), antwoordden ze. “Kom dan maar mee”, zei Jezus.
De ene leerling was Andreas, de broer van Simon Petrus. Later kwam Andreas zijn broer tegen en vertelde hem enthousiast: “Wij hebben de Messias, de Zoon van God, gezien. Kom maar mee, dan kan jij Hem ook zien.” En zo kwam ook Petrus bij Jezus. Het leek net of Jezus Simon Petrus al kende. “Dag Petrus”, zei Jezus, ‘”Jij bent de zoon van Johannes. Maar ik geef je een andere naam. Ik zal je Kefas noemen. Dat betekent rots.” Vanaf toen bleven Andreas en Petrus bij Jezus.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar B