Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag door het jaar B

Jezus geneest!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Messiasgeheim

Genezingen
genezing schoonmoeder2In de evangelielezing van vandaag lezen we over het genezen van zieken. Als eerste geneest Jezus de schoonmoeder van Simon, een van de eerste leerlingen van Jezus. De vrouw heeft geen nadelige gevolgen van haar ziekte overgehouden, zij is bijvoorbeeld ook niet moe is als gevolg van de hoge koorts. Zij is helemaal genezen. 
Als de avond valt worden er meer mensen gebracht die genezen moeten worden. Deze mensen komen waarschijnlijk pas ’s avonds omdat er op de sabbat eigenlijk niet gewerkt mag worden, en genezen wordt beschouwd als werken. Zij gaan er al van uit dat Jezus overdag dit niet zal doen.

Messiasgeheim
Heel opvallend is dat Jezus tegen deze mensen zegt dat ze niets door mogen vertellen, omdat ze nu weten wie Hij is. Dat is opvallend omdat Jezus aan het eind van onze lezing zegt dat Hij het Goede Nieuws wil verspreiden. Dan lijkt het vreemd dat deze mensen niets mogen zeggen over de genezing. Dat zou toch kunnen helpen het Goede Nieuws te verspreiden.
Marcus kiest hier in zijn Evangelie duidelijk voor om het feit dat dit geheim moet blijven steeds te noemen. Het zogenaamde Messiasgeheim moet zoveel mogelijk een geheim blijven tot het einde van het Evangelie.
De mensen die de genezing hebben ervaren, hebben Jezus kracht ervaren en weten dus ook dat Hij de Messias is. Maar dit mag niet te gemakkelijk rondverteld worden. Jezus is bang dat de mensen hele verkeerde verwachtingen van Hem zullen hebben. De joden willen wel een Messias, maar dan een die voor aardse verlossing zorgt! Een Messias die Israël bevrijden zal van de Romeinen. Een soort koning die de strijd aan zal gaan. Maar zo’n Messias wil Jezus niet zijn. Hij is een hele andere Messias. Hij zorgt voor bevrijding, vrede en verlossing – maar heel anders dan mensen zich dat voorstellen.
In het Evangelie van Marcus staat het Messiasgeheim dan ook ten dienst van de Blijde Boodschap die eerst rondverteld moet worden.
Daarom moet Jezus dus ook verder trekken. Wanneer hij alleen maar geneest, zullen mensen niet langer naar zijn boodschap luisteren, maar wordt Hij een soort wonderdoener, die alles in het hier en nu voor de mensen zal regelen. 

Artikelen in dit thema Vijfde zondag door het jaar B