Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag door het jaar B

Jezus geneest!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 1,29-39

De evangelielezing van vandaag is Marcus 1,29-39. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus maakt veel zieke mensen beter

genezing schoonmoeder4Jezus was naar de synagoge geweest.
Daarna ging Hij samen met zijn leerlingen naar het huis van Simon en Andreas. In dat huis lag de schoonmoeder van Simon ziek in bed. Zij had hoge koorts en was heel ziek. Jezus ging naar de vrouw toe. Hij pakte haar hand vast. Hij zei tegen haar: “Sta maar op!” Toen ze dat deed had zij geen koorts meer. Ze keek eens verwonderd rond, en ging toen eten klaarmaken voor Jezus en zijn leerlingen.

jezus geneest zieken

Toen het donker geworden was, kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. Deze mensen hadden ziekten. Sommigen hadden kwade geesten bij zich. Jezus maakte daar, in het huis van Simon en Andreas, heel veel mensen beter. Jezus jaagde ook kwade geesten weg uit de mensen. Tegen de kwade geesten zei Hij elke keer weer: “Je mag aan niemand vertellen wie ik ben.”

Heel vroeg in de morgen, het was nog heel erg donker, ging Jezus naar buiten. Hij had zoveel mensen gezien en geholpen. Hij wilde naar een rustige plek om te gaan bidden. Simon en zijn vrienden kwamen achter Jezus aangelopen.
Toen zij Jezus gevonden hadden zeiden zij: “Waar was U nou? Iedereen zoekt U!”
Daarop antwoordde Jezus: “Kom, we gaan weer verder”. Want Ik moet ook op andere plekken het Goede Nieuws gaan vertellen.

Zo trok Jezus door heel Galilea. Overal vertelde Hij in synagogen over de het Goede Nieuws van God, en dreef Hij kwade geesten uit.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Vijfde zondag door het jaar B