Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Doop van de Heer jaar C

Meedoen met God.

zondag 13 januari 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

doop van de heer. vader zoon geest

Jezus wordt gedoopt door Johannes, die al heel veel mensen gedoopt heeft. Door de doop horen de mensen bij God. Wanneer Jezus gedoopt wordt gebeurt er iets bijzonders: de hemel gaat open, en klinkt een stem en een duif komt uit de hemel omlaag naar Jezus. 
Zo laat God zien en horen dat Hij aanwezig is. 

Met de kinderen denken we na over momenten waarop zij iets van Gods aanwezigheid kunnen merken. Dat kan natuurlijk zomaar gebeuren, maar er zijn momenten waarop het lijkt alsof er in de hemel een luikje open gaat, en God heel dichtbij komt. De Doop is zo'n moment, maar ook de eucharistie of het heilig Vormsel. Deze momenten noemen we sacramenten; met de kinderen zullen we onderzoeken wat voor soort momenten dat zijn.  

Op het witte kleed komen attibuten die te maken hebben met de doop: een doopschelp, een doopkaars of een doopjurk.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 3,15-16+21-22

Eerste lezing OT: Jesaja 42,1-4+6-7

Tweede lezing NT: Titus 2,11-14+3,4-7

Soms lijkt het alsof in de hemel een klein luikje open gaat. God voelt dan heel dichtbij.

De doop is een bijzonder moment waarop God even heel dichtbij komt. Dat geldt ook voor de andere sacramenten.

Je stelt je voor dat er in de hemel een luikje is.
Dat luikje gaat langzaam open...

Voor de kleinste kinderen is er een kleurplaat van het verhaal.

Over drie sacramenten is bij het verhaal van de doop van Jezus iets te zeggen. Maar we hebben er zeven.

Toen Jezus zich liet dopen, ging de hemel open.
Kleine witte duif uit het hemelhuis, breng ons een leven van vrede.

Het water van de doop is levengevend water. Is het ene water anders dan het andere?

In het verhaal van de doop van de Heer komen God de Vader, de Zoon en de heilige Geest met elkaar voor. Bij de drie initiatiesacramen-ten die de Kerk kent, draait het ook om deze drie manieren van Gods aanwezigheid.