Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Doop van de Heer jaar C

Meedoen met God

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag de kinderen allereerst naar hun ervaringen met de doop. Weten de kinderen die gedoopt zijn, hoe oud zij zelf waren toen ze gedoopt werden? Is er iemand die een speciale doopnaam heeft gekregen? Hebben zij een doopkaars?
Vraag aan alle kinderen: Zijn ze wel eens bij een doop geweest? Herinneren zij zich daar nog iets van?

Ga dan met de kinderen terug naar het verhaal.
doop jezus jordaan2Door wie werd Jezus gedoopt? En weten ze nog waarin? (rivier waarin Johannes de mensen doopt is de Jordaan)
Vraag dan of de kinderen hebben gemerkt dat er eigenlijk drie namen voor God zijn? Misschien wisten ze dit al; u kunt ze op weg helpen door ze een kruisteken te laten maken. Wat zeg je dan precies? ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’. Schrijf deze namen op een flap-over.
De namen van het kruisteken kwamen we ook in het verhaal tegen: De Zoon, dat is Jezus; Hij wordt gedoopt. De Vader, dat is God in de hemel; de Stem die zei: Ik houd heel veel van mijn zoon Jezus’. Jezus bad tot zijn Vader nadat Hij gedoopt was. En de duif, die op Jezus neerdaalde, die wordt de heilige Geest genoemd.

Noem dan opnieuw het woord sacrament, dat de voorganger in de kerk al genoemd heeft, voor de kinderen naar de kinderwoorddienst gingen. Schrijf dat woord eveneens op het flap-over vel.

Leg uit: een Sacrament is een moment waarop een luikje in de hemel opengaat en hemel en aarde even heel dicht bij elkaar zijn.
sacramentenDe doop is zo’n moment; dan wordt iemand echt een kind van God, de Vader in de hemel. Om dat te laten zien zijn woorden niet genoeg; er zijn ook symbolen, die duidelijk maken wat de doop wil zeggen: water om doorheen te gaan en er is Licht van de doopkaars, om te laten zien dat Gods Licht altijd bij je zal zijn.
De Eerste Communie is ook zo’n moment; dan hoor je hoe Jezus voor het laatst aan tafel ging met zijn vrienden, de apostelen. En dan mogen de kinderen voor het eerst bij Jezus, de Zoon, mee aan tafel. Dan komt Hij even heel dichtbij.
Het Vormsel is nog zo’n moment: dan ben je al wat ouder en kies je zelf voor God. Vormelingen ontvangen de heilige Geest, net als Jezus.
Zo heb je bij deze drie sacramenten Vader, Zoon en heilige Geest alle drie bij elkaar!

In de sacramenten laten God en mensen aan elkaar zien wat ze voor elkaar betekenen; ze horen bij elkaar en gaan samen door het leven.
Dat kunt je bijvoorbeeld zien aan de doopkaars:
De doopkaars gaat mee door het leven heen. Je krijgt hem als je gedoopt wordt. Met de Eerste Communie en met het Vormsel wordt hij weer mee genomen naar de kerk. Dan wordt hij aangestoken en lopen de kinderen ermee door de kerk. Zo worden zij er telkens aan herinnerd dat zij door de doop kinderen van God zijn, met de Zoon Jezus aan tafel kunnen en de heilige Geest mogen ontvangen.

Als afsluiting van het verwerkingsgesprek kunt u met de kinderen een visualisatie-oefening doen. U vindt deze oefening bij de Extra’s.

 

Artikelen in dit thema Doop van de Heer jaar C