Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerstmis jaar A 2019

Geef de droom niet op!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Vreugdebode Jesaja

God zal terugkeren naar Sion

De eerste vier zondagen van de Advent lazen we uit het eerst deel van de profeet Jesaja, dat geschreven is in de tijd dat de koningen uit het geslacht van David aan de macht waren in Juda.
Vandaag lezen we uit het tweede deel van dit bijbelboek. De situatie is ingrijpend veranderd. Juda is verslagen door de Babyloniërs en deze hebben de bovenlaag van de bevolking in ballingschap afgevoerd. De tempel van Salomo in Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. God en de leiders lijken verdwenen uit de stad, uit het land. In deze situatie verkondigt de profeet een boodschap van hoop. God zal terugkeren naar Jeruzalem, naar Sion.
Met de naam Sion is iets ingewikkelds aan de hand. Soms wordt met Sion de heilige berg van God bedoeld, andere keren is het de aanduiding van Jeruzalem (waar God in zijn tempel woonde) Het duidt dus altijd de woonplaats van God aan, maar niet altijd is die woonplaats op dezelfde plek gesitueerd.

Vreugdebode

kerst jesaja vreugdebode lijntekeningDe eerste regel van de lezing van vandaag, zoals die in de eucharistieviering wordt gelezen luidt: ‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode….’ Het woord vreugdebode is direct verwant aan het oorspronkelijk Griekse woord ‘evangelie’, dat letterlijk ‘blijde boodschap’ betekent. Zo wordt er door een woordspeling een direct verband gelegd tussen de eerste lezing en de evangelielezing van vandaag.


Voor informatie over de kleding van Jesaja, kunt u kijken bij de Achtergrond bij eerste zondag van de Advent.

 

 

 

Artikelen in dit thema Kerstmis jaar A 2019