Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerstmis jaar A 2019

Geef de droom niet op!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Jesaja neemt de kroon en de vredesduif in zijn handen en bekijkt het eens van alle kanten.

Het gesprek van vandaag moet uiteraard gaan over de geboorte van het kindje Jezus. Met de kroon en de duif in de hand kan de profeet uitleggen dat Jezus niet zomaar een kindje is. Hij is de Koning waarnaar iedereen heeft uitgekeken, de Koning van de vrede.

Maar, zijn rijk is geen gewoon land, met grenzen en paleizen, politieagenten en fabrieken. Probeer met de kinderen te zoeken naar het bijzondere van het koningschap van Jezus.

Het is een geweldloos koningschap, een rijk van vrede en liefde, dat alleen zichtbaar kan worden als wij mensen er vrijwillig aan mee werken. Jezus dwingt niets af zoals andere koningen wel doen. Hij gaat ons slechts voor in geweldloosheid en dienstbaarheid. Soms, even is zijn rijk wel zichtbaar, wanneer mensen leven zoals Hij dat heeft voorgedaan.

Zoek met de kinderen naar voorbeelden, momenten waarop ze harmonie en vrede hebben ervaren, waarin het leven even helemaal goed was.

Ga vervolgens aan de slag met de kijkdoos, waaraan vandaag de laatste hand gelegd wordt. Het kindje Jezus wordt in de kribben gelegd.

Artikelen in dit thema Kerstmis jaar A 2019