Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag door het jaar A

Oog om oog, tand om tand?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Jezus vertelt zijn leerlingen, en dus ook ons, geen wraak te nemen en van iedereen te houden. 
Vraag aan de kinderen of iemand wel eens iets van hun heeft afgepakt, of heeft stuk gemaakt, waar ze dan verdrietig om waren. Praat er even over door en stel vragen:
- Wat hebben ze toen gedaan?
- Had het zin om dat te doen?
- Voelden ze zich beter nadat ze dat gedaan hadden?
- Hoe voelde de andere persoon zich toen?
- Hoe is het verder gegaan? Zijn ze nu vrienden met die persoon?

vijanden liefhebbenLaat als het mogelijk is verschillende kinderen hun verhaal vertellen. Wellicht zijn er kinderen die ruzie gemaakt hebben, en nog steeds vijandig tegenover elkaar staan. Hopelijk zijn er ook kinderen die geprobeerd hebben ‘hun vijanden lief te hebben’ en het goed te maken met elkaar. Vraag ook of ze dat moeilijk vonden.

Leg aan de kinderen uit dat wraak nemen vaak alleen maar negatieve gevolgen heeft. Jij wordt er niet gelukkig van, en de andere persoon ook niet. Als je in plaats van wraak te nemen de ander vergeeft en je met die andere persoon gaat praten, dan kun je soms zelfs vrienden worden. Dit maakt het leven voor allebei gemakkelijker.

Begrijpen de kinderen waarom Jezus vindt dat je geen vijanden moet haten? Misschien zullen de kinderen begrepen hebben dat God van elke mens houdt, en elke mens waardevol vindt; en dat wij graag willen leven zoals Hij dat wil.

Maar het is ook veel prettiger om te leven te midden van vrienden. Hoe minder mensen je hebt die je niet leuk vindt, hoe gemakkelijker het wordt om fijn te leven, en het wordt zelfs gemakkelijker om, zoals Jezus zegt, iedereen lief te hebben.

Om dit duidelijk te maken, kunt u met de kinderen de spelletjes spelen die u vindt bij Extra's.

Artikelen in dit thema Zevende zondag door het jaar A