Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevenentwintigste zondag door het jaar A

Wereldmissiedag van de kinderen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De wijngaard op de Wereldmissiedag van de kinderen

De lezingen die voor de zondag op het leesrooster staan aangegeven, zijn niet gekozen vanwege een mogelijke inhoudelijke betrokkenheid op de Wereldmissiedag van de kinderen. Dat de Bijbel geen boek voor kinderen is, laten de lezingen van deze zondag ook weer zien. De evangelielezing is ook niet in een kinderbijbel opgenomen. Hoogstens het gedeelte over de hoeksteen. Daarom hebben we ervoor gekozen, dieper in te gaan op de eerste lezing van Jesaja en niet zozeer op de evangelielezing.

Jesaja 5,1-7 Het lied van de wijngaard
Wij hebben de aarde van God gekregen om er iets moois van te maken. De aarde is als een wijngaard die God gemaakt heeft. Hij verwacht op een gegeven moment vruchten te zien, de oogst van de planten. Maar in plaats van prachtige rijpe druiven zijn er slechts wilde bessen. Wij mensen zijn als de pachters van de wijngaard. We hebben iets gekregen dat we moeten bewerken, verzorgen en bewaren.
Het lied van de wijngaard dat zo mooi begint, eindigt in mineur. Er is geen recht geschied, alleen maar onrecht. En het ergste is nog wel dat alles voor ons is klaar gemaakt. Er is een wijnpers, er is een wachttoren. Wij hoeven alleen maar te oogsten.

Wij hebben de wereld gekregen als een gave en een opgave. Het is onze opdracht die wereld leefbaar te maken en te houden. Elke dag opnieuw, in grote daden en kleine. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om een rechtvaardige wereld te scheppen, waar kinderen niet meer van honger sterven. Een wereld waarin kinderen naar school kunnen gaan en plezier kunnen maken in plaats van te moeten werken.

Missio en Wereldmissiedag van de kinderen
wmm2017banner92x31MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.
Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in Burkina Faso. Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

Websites: www.missiokids.nl en www.missio.nl

Artikelen in dit thema Zevenentwintigste zondag door het jaar A