Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar C

Met je aandacht helemaal bij God

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

farizeeër tollenaar

Alle drie de lezingen van deze zondag gaan over bidden. Bidden is contact zoeken en hebben met God. Er zijn veel manieren van bidden. Waar je bidt, wat je bidt en in welke houding je bidt is niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om de intentie die erachter zit.

Als je van je gesprek met God een show voor de buitenwereld maakt, of anderen de maat neemt en God alvast vertelt naar wie Hij moet luisteren en naar wie niet, dan zoek je niet echt contact met God. In het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar kiest Jezus de kant van de tollenaar, omdat hij oprecht is in zijn bidden. Hij kijkt naar zichzelf en ziet wat er niet goed was in zijn leven. Hij zoekt Gods hulp.

Met de kinderen oefenen we vandaag in gebedshoudingen. Zijn ze uitbundige of een ingekeerde bidders? Hoe zoeken zij het liefst contact met God?