Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar C

Met je aandacht helemaal bij God

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Wees eens even stil

Ga in een kring rond een kaars zitten. Vraag de kinderen om heel stil te worden. Dat kan bijvoorbeeld door het liedje ‘Wees eens even stil’ te zingen op de melodie van Kumbaya my Lord. anne westerduin jongetje bidtU vindt het liedje bij de Extra's. Door steeds zachter te gaan zingen worden de kinderen stil. Laat het even stil zijn en steek dan in stilte een kaars aan. Bid met de kinderen het gebed.

Houd vervolgens een voorgesprekje met de kinderen over bidden.
Wat is bidden, wanneer doe je dat, hoe doe je dat?
Niet alle kinderen zullen gewend zijn om thuis te bidden. Misschien kennen ze het wel van school, van grootouders en waarschijnlijk ook van de kerk.

Vertel dan het verhaal over de twee bidders in de tempel.

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar C