Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar C

Met je aandacht helemaal bij God

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Stil zijn voor God

Wij worden even heel stil
want we willen even helemaal bij U zijn
en luisteren naar Uw stem, diep in onszelf.

…….. s t i l t e ……..

God, ieder van ons is uw kind
en U houdt van ons allemaal.
U kent ons door en door.
We hoeven U niet voor de gek te houden
of stoer te doen.
Gewoon onszelf zijn is genoeg.
Wij bidden, God,
wilt U ons ook vandaag helpen
om te begrijpen wat de verhalen ons vertellen,
dat vragen wij U in naam van Jezus, Uw Zoon en onze broeder.
Dank U God.
Amen

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar C