Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar C

Met je aandacht helemaal bij God

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Farizeeër en de tollenaar: wie zegt wat?

De afbeeldingen van een farizeeër en een tollenaar drukt u af op twee aparte bladen. Die krijgen een plekje in de ruimte. Welke uitspraken horen bij hen?

a. Deze twee afbeeldingen van de Farizeeër en de tollenaar kunnen groot ergens in de ruimte opgehangen worden of worden neergelegd.
b. Of zij kunnen gekopieerd worden en aan de kinderen gegeven worden.
Kiest u voor het laatste, laat de kinderen dan hun twee afbeeldingen eerst inkleuren.

Schrijf elke van de onderstaande regels op een witte strook papier:farizeeer

• God, help me, ik heb zonden gedaan.

• Hij durfde zelfs niet naar de hemel te kijken.

• Hij klopte zich op zijn borst.

• Ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen.

• Ik dank U, dat ik niet ben als die tollenaar daar.

• Twee keer in de week vast ik.

• Ik geef veel geld aan de tempel en aan goede doelen.tollenaar

• Die man ging naar huis als een vriend van God.

• Hij maakte zichzelf groter.

• Hij maakte zichzelf kleiner.

Lees de zinnen één voor één voor:
Kiest u voor a. 
dan kan er steeds één kind naar voren komen, die de regel bij één van de twee afbeeldingen legt.

Kiest u voor b.
dan krijgt ieder kind haar of zijn stroken met regels om bij de eigen afbeeldingen te leggen.

Een regel wordt voorgelezen.
De kinderen krijgen de tijd om even na te denken en dan de regel bij één van de twee afbeeldingen te leggen.

Bespreek samen na.

 

 

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar C