Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertigste zondag door het jaar C

Met je aandacht helemaal bij God

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 18,9-14

De Evangelielezing van vandaag is Lucas 18,9-14 Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. de Bijbel in Gewone Taal of het Evangelieboek voor kinderen ook heel goed te begrijpen.

farizeeer tollenar4Jezus vertelde aan mensen, die van zichzelf vonden dat ze alles heel goed deden, het volgende verhaal. 

'Er waren eens twee mensen die naar de tempel gingen om daar te bidden. Het waren een Farizeeër, die Gods wetten goed kende en een tollenaar, die geld ophaalde voor de Romeinse bezetter. De Farizeeër liep de tempel in. Hij keek daarbij eens goed in het rond. Toen begon hij met opgeheven hoofd te bidden. Hij bad het volgende:

“God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen. Ik steel niet, ik houd me aan uw regels, ik blijf van andermans vrouwen af en ik ben ook niet als die tollenaar daar. Twee keer in de week vast ik, dat is vaker dan moet en ik geef veel geld aan de tempel en aan goede doelen.”

De tollenaar bleef in een hoekje staan. Hij boog zijn hoofd en maakte zich klein. Hij bad:

“God, help me. Red me. Ik doe het niet allemaal goed. Dat spijt me.”

Die tollenaar, zo zei Jezus, die ging naar huis als een vriend van God. Maar de Farizeeër niet. Mensen die zichzelf belangrijk maken, zal God klein maken. Mensen die zichzelf klein maken zijn voor God belangrijk.'

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

 

Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar C