Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 19,1-10

De lezing van deze zondag is Lucas 19,1-10. Voor de oudere kinderen is de Bijbel in Gewone Taal goed te begrijpen. Voor kleinere kinderen is er de navertelling uit Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen uit het Oude en het Nieuwe Testament, Marie-Helene Delval en Ulises Wensell, 2014, Uitgeverij Adveniat, Baarn

Zacheüs die te klein was

Jezus reisde naar de stad Jericho.
Er kwamen massa’s mensen om hem heen staan.
zacheus3Ook Zacheüs was erbij, een belastingambtenaar die door oneerlijkheid heel rijk geworden was. Hij wilde Jezus zien.
Maar hij was klein van stuk en kwam niet door de mensenmassa heen.
Hij rende vooruit en klom in een boom. Jezus keek omhoog en zei: “Zacheüs, kom naar beneden, vandaag wil ik bij jou op bezoek komen.”
Zacheüs kwam uit de boom en ontving Jezus in zijn huis.
De mensen mopperden onder elkaar: “Heb je dat gezien? Hij is bij die slechterik naar binnen gegaan.”
Maar Zacheüs zei tegen Jezus: “Heer, ik geef de helft van wat ik bezit aan de armen. En de mensen die ik bestolen heb geef ik vier keer zoveel terug.”
Toen zei Jezus: “Vandaag is de genade van God over dit huis gekomen. Want ik ben gekomen om verloren mensen op te zoeken.”

Dit is het woord van God.
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C