Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 19,1-10

De lezing van deze zondag is Lucas 19,1-10. Voor de oudere kinderen is de Bijbel in Gewone Taal goed te begrijpen. Voor kleinere kinderen is er de navertelling.

Zacheüs die te klein was

Jezus reisde naar de stad Jericho.
Er kwamen massa’s mensen om Hem heen staan.
zacheus3Ook Zacheüs was erbij. Hij was tollenaar. Dat is iemand die bij de mensen geld moet ophalen voor de mensen die het land besturen. Stiekem vroeg hij meer geld dan er nodig was. Dat hield hij voor zichzelf. Zo was Zacheüs een rijk man geworden. Zacheüs had de mensen horen praten over Jezus, en ook hij wilde Jezus zien. Hij ging op pad. 
Maar omdat hij klein van stuk was kwam hij niet door de mensenmassa heen.
Hij rende vooruit en klom in een boom. Vanuit de boom zag hij Jezus steeds dichterbij komen. Vlakbij de boom stopte Jezus en keek omhoog; alsof hij wist dat Zacheüs daar was. “Zacheüs, kom naar beneden," riep Jezus omhoog, "vandaag wil ik bij jou op bezoek komen.”
Zacheüs kwam uit de boom en ontving Jezus in zijn huis.
De mensen mopperden onder elkaar: “Heb je dat gezien? Hij is bij die slechterik naar binnen gegaan.”
Maar die dag veranderde alles voor Zacheüs. Hij besloot eerlijk te gaan leven, en zei tegen Jezus: “Heer, ik geef de helft van wat ik bezit aan de armen. En de mensen die ik bestolen heb geef ik vier keer zoveel terug.”
Toen zei Jezus: “Vandaag is de genade van God over dit huis gekomen. Want Ik ben gekomen om verloren mensen op te zoeken. Zacheüs, jij leek wel verloren te zijn, maar nu hoor je er weer helemaal bij!”

Dit is het woord van God.
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C