Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Versje over Zacheüs

Een versje bij Lucas 19,1-10

Zacheüs was een tollenaar, rijk, maar zonder vrienden.
Hij had heel veel geld gespaard, méér dan hij verdiende.
‘Dief! Vuile tollenaar!’ fluisterde iedereen.
Niemand wou hem kennen, dus hij leefde heel alleen.

In een hoge vijgeboom, groen met volle bladeren          
klom Zacheüs snel omhoog, zag toen Jezus naderen.
‘Vriend! Kom, ik eet bij jou!’ zo klonk Jezus’ stem.
En Zacheüs viel haast flauw, Jezus sprak tot hém!

Uit die hoge vijgeboom, groen met dikke takken
liet Zacheüs zich direct naar beneden zakken.
‘Heer!’ zei de tollenaar, ‘Ik ben zeer vereerd!’
En toen Jezus at bij hem, heeft hij zich bekeerd.

 

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C