Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Speel voorafgaand aan het gesprek het verhaal is met de kinderen na. Dit is een vorm van bibliodrama. Nadat de kinderen het verhaal gespeeld hebben, inclusief het eten van de maaltijd, bespreekt u het nog even na.

U kunt beginnen met de kinderen te vragen wat de meeste indruk op hen maakte.
Neem hier even de tijd voor. Laat ook Zacheüs zelf aan het woord.
Stel bijvoorbeeld de vragen:
Hoe was het om buitengesloten te worden en niets te kunnen zien?
Hoe voelde het toen Jezus hem zag?
Ondervraag ook de kinderen uit de menigte: Hoe was het om Zacheüs buiten te sluiten? 

Praat ook over Zacheüs' ommekeer:
Waardoor kwam dat? (Jezus zag hem, en zag wie hij diep van binnen was) 
Hoe denken ze dat het later met Zacheüs gegaan is? (Is hij ander werk gaan doen? Kreeg hij vrienden? Ging hij met Jezus mee?)

zacheus5 

 

 

 

 

 

Houd het gesprek kort. De kinderen zullen zich, doordat ze het verhaal meegespeeld hebben, de ommekeer van Zacheüs vanuit het vertrouwen dat Jezus hem gaf, goed blijven herinneren.

Na het gesprek kunt u de kinderen laten kleuren of knutselen. Zie hiervoor de Extra's.
Bid tot slot van de bijeenkomst het gebed en luister naar het liedje over Zacheüs dat u vindt bij de Extra's.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C