Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Uitspelen van het verhaal

Dit verhaal leent zich uitstekend om met de kinderen na te spelen. Het is niet ingewikkeld en er gebeurt toch veel.
Laat uit de groep kinderen de kleinste de rol van Zacheüs spelen. Wijs één van de andere kinderen aan als Jezus en zeg tegen de overgebleven kinderen dat ze deel uitmaken van de leerlingen en de stoet mensen die met Jezus meetrekt.
zacheus boosLees het verhaal langzaam voor, en gun de kinderen de tijd om het uit te spelen. Vraag het kind dat Jezus speelt midden tussen alle andere kinderen te gaan staan. Vraag de kinderen zich in te leven in hun rol: ze mogen die man Zacheüs niet, en ze willen zelf veel te graag dicht bij Jezus staan. 

Laat Zacheüs op het trapje klimmen.
Misschien kennen de kinderen het verhaal al zo goed dat ze het zelf verder uit kunnen spelen. Anders kunt u het verhaal rustig verder voorlezen en de kinderen gelijk op laten meespelen.
Nadat ze het spel gespeeld hebben, inclusief het eten van de maaltijd, bespreekt u het nog even na. Zie hiervoor het kopje Gesprek met de kinderen.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C