Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Wie gaan er mee aan tafel?

Op de tafel in de kinderwoorddienstruimte staat een kaars. Daarbij staan wat attributen die u nodig hebt om vandaag het verhaal van Zacheüs en Jezus na te spelen.
Zorg voor een keukentrapje of stoel waar Zacheüs straks op kan gaan staan om over de menigte heen te kijken naar Jezus. Op de tafel staat ook een kan water en wat brood en een bord met wat kaas of worst. Dat is de plaats waar Zacheüs met Jezus en een paar van zijn leerlingen zal gaan eten.

Vraag de kinderen wat ze denken dat ze deze morgen gaan doen. Als ze zien dat er gegeten gaat worden, vraag dan wie er mee mogen eten? Iedereen die aanwezig is? Nog anderen? Praat even door over gezelligheid aan tafel. Maakt het dan uit of je elkaar kent? Maakt het uit of je elkaar aardig vindt?

Na dit korte gesprekje leest u het verhaal van Zacheüs.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C