Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Gebed om elkaar te zien

Goede God,
U ziet iedereen,
ook de mensen die er niet helemaal bij horen.
Soms horen kinderen er niet bij omdat we ze vreemd vinden,
of omdat ze niet zo denken als wij.
Help ons om net als Jezus goed naar iedereen te kijken.
Help ons om vertrouwen in kinderen te hebben,
ook wanneer we ze niet helemaal begrijpen.
Geef ons moed om gewoon met elkaar om te gaan.
Dan durven ze weer met ons te spelen en mee te doen
en maken wij dat ze zich niet meer alleen voelen.
We zullen proberen om iedereen
die gewond is in zijn ziel of zijn lichaam,
weer heel te maken
door hen te vertrouwen
en mee te laten doen in ons leven.

Amen

 

Gebed over Zacheüs
Goede God,
Vanmorgen zien wij hier op tafel een kan met water, brood, worst en kaas.
Wie zal er mee aan tafel gaan?
Wij allemaal, en mensen van buiten?
Vandaag horen wij over Jezus, uw Zoon.
Hij gaat aan tafel bij een man die Zacheüs heet.
Zacheüs verwacht dat Jezus hem niet wil zien,
want hij heeft dingen gedaan die niet goed zijn.
Maar het loopt heel anders!
Bij Jezus is er altijd een kans om opnieuw te beginnen.
Jezus noemt dat ‘Ik ben gekomen om verloren mensen op te zoeken’.
Dat zegt het verhaal dat wij vandaag horen.
Voor U horen wij er allemaal bij!
Dank U daarvoor, God.

Amen

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C