Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevenentwintigste zondag door het jaar C

Wereldmissiedag van de kinderen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De kracht van het kleine

Bij de lezingen
De profeet Habakuk schreeuwt het uit naar God over de ellende die hij om zich heen ziet. Hoe lang moet het nog duren voordat God te hulp schiet en redding brengt? Waarom luistert God niet?
Toch geeft God een antwoord: schrijf het visioen op. Houd vast aan het visioen dat de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Wacht maar, het visioen wordt werkelijkheid.
Kernthema’s in de lezing zijn volharding, doorzettingsvermogen, vasthouden aan je droom van een betere wereld. Blijven geloven dat het mogelijk is. Bij het zien van de ellende om hem heen ervaart Habakuk zo’n machteloosheid dat hij het uitschreeuwt naar God.
De leerlingen ervaren ook een machteloosheid als ze van Jezus horen wat hen nog te wachten staat. En zij roepen tot Jezus: ‘Geef ons meer geloof’. Het antwoord van Jezus laat zien dat het niet om meer in de zin van kwantiteit gaat, maar dat het gaat om de kwaliteit van het geloof. Het hoeft helemaal niet veel en groot te zijn, dat geloof kan zelfs zo onooglijk klein zijn als een mosterdzaadje, maar als het die kracht heeft dan kunnen er wonderen gebeuren. Geloof en houd vast aan dat geloof, geef niet op, het geloof heeft en geeft kracht.

De kracht van het kleine
mosterdzaad handHet gaat er niet om dat alleen grote en machtige mensen iets goeds kunnen doen. Je hoeft er ook niet rijk of heilig voor te zijn of president van een land. Het gaat niet om groot en meer. Het gaat om de intentie van waaruit je de dingen doet. De kwaliteit van je geloof en je overtuiging. En die kwaliteit vergelijkt Jezus met een mosterdzaadje. Zo klein dat het bijna niet te zien is. Maar zo krachtig dat het de stevigste en sterkste van alle bomen kan ontwortelen en verplaatsen. We zeggen wel dat geloof bergen kan verzetten. Je kunt ook denken aan de kracht van een enkele waterdruppel, die kan een steen uithollen. Als het maar lang genoeg duurt, als je maar volhoudt, als je er maar in blijft geloven. Dat geloof wordt gevoed door het visioen, die droom die je voor ogen hebt, van een wereld waar de dingen eerlijk verdeeld zijn.

Missio en Wereldmissiedag van de kinderen
MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.
Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in Noordoost-India. Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

Websites: www.missiokids.nl en www.missio.nl

Noordoost-India
Het noordoosten van India is een bijzonder gebied. Slechts via een smalle doorgang is het verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied bestaat uit 7 deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ genoemd worden. Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen. Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. De mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.
Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya (grenzend aan China) verboden voor buitenlanders, nog tot het eind van de 70-er jaren van de 20e eeuw. Missionering was strafbaar en werd alleen door leken gedaan. Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat varieert het aantal christenen zeer sterk. In Nagaland is rond de 90 procent van de bevolking christelijk, in Assam slechts 4 procent.
Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen in Noordoost-India is hoog, zodat er steeds meer priesters en religieuzen komen die vanwege hun afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van belang om het Evangelie binnen de specifieke situatie van de inheemse volken te verkondigen.

Artikelen in dit thema Zevenentwintigste zondag door het jaar C